Cijene

Cijene istaknute na webshopu www.kermek.com izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave koji se zasebno obračunavaju. Kermek d.o.o. ne odgovara za eventualne pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica. U slučaju da cijena istaknuta na webshopu iz bilo kojeg razloga ne odgovara stvarnoj cijeni proizvoda Kermek d.o.o. će u najkraćem mogućem roku obavijestiti Kupca i omogućiti mu da izmjeni ili otkaže narudžbu. Cijene mogu varirati ovisno o kanalu prodaje pa tako cijene u webshopu ne moraju odgovarati cijenama u poslovnicama.


Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača na odnose između potrošača (Kupca) i trgovca (Prodavatelja) u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke. Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima bez odgode, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, kao niti za nedostatke koji se pokažu nakon proteka roka od dvije godine od predaje proizvoda.


Rješavanje sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac nastojati će isti riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja. Potrošač može pokrenuti postupak za rješavanje sporova protiv trgovaca pred ovlaštenim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.


Platforma za online rješavanje sporova Europske unije

Za online rješavanje potrošačkih sporova (ORS)  možete koristiti platformu dostupnu na slijedećem linku:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR


Uvjeti prodaje i ugradnje podova

Poštovani kupci,

ispod možete pronaći uvjete prodaje, ugradnje i održavanja za pojedinu vrstu podova iz našeg asortimana:

- Uvjeti prodaje, ugradnje i održavanja LVT/SPC podova

- Uvjeti prodaje, ugradnje i održavanja laminata

- Uvjeti prodaje, ugradnje i održavanja parketa


Reklamacije

Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti robu te u slučaju vidljivih oštećenja na ambalaži skrenuti pažnju dostavljaču i zatražiti da se ista evidentiraju. Oštećenu robu niste dužni preuzeti. U slučaju da kupac ne reklamira dostavljaču oštećenja na ambalaži smatra se da roba preuzeta u neoštećenoj ambalaži. Ako se oštećenja na proizvodu utvrde nakon otvaranja paketa/ambalaže molimo da sačuvate originalnu ambalažu te o istom obavijestite Kermek d.o.o. najkasnije u roku od 5 dana od primitka robe putem email adrese: kermek@kermek.com

U obavijesti navedite broj računa ili narudžbe, kratki opis oštećenja te po mogućnosti fotografije oštećenja. Molimo da oštećenu robu ne koristite ako namjeravate koristiti pravo na raskid ugovora jer bi u protivnom moglo doći do smanjenja vrijednosti robe. Kupac je prilikom preuzimanja dužan usporediti primljene artikle sa računom/narudžbom te zatražiti od dostavljača da evidentira ako nešto nedostaje. Naknadne reklamacije ne uvažavamo. Rizik oštećenja i/ili manjka robe prelazi na kupca u trenutku potpisa dostavnice i/ili izjave da je zaprimio robu prema specifikaciji i/ili računu u neoštećenoj ambalaži.

Zbog prirode materijala i načina proizvodnje laminati, parketi, LVT podovi i SPC podovi mogu u određenoj mjeri odstupati od uzorka u izložbenim salonima i osobito slika na webshopu koje su informativne prirode. Također zbog prirode materijala moguća su odstupanja u pojedinim serijama proizvodnje. Kupci su prije ugradnje obavezni provjeriti odgovara li pod naručenom uzorku. Ako pod ne odgovara naručenom uzorku ne smije se ugraditi. Ako tokom ugradnje uočite odstupanja kupac/podopolagač je dužan daske koje odstupaju odvojiti. Reklamacije na uzorak/boju/dekor/nijansu ugrađenog poda neće se uvažiti.

Prije ugradnje obavezno pročitajte Uvjete o prodaji, ugradnji i održavanju za vrstu kupljenog poda.

Reklamacije nastale uslijed nepridržavanja Uvjeta o prodaji, ugradnji i održavanju kupljenog poda neće se uvažiti.


Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupci imaju pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od datuma preuzimanja za robu kupljenu putem webshopa na stranicama www.kermek.com. Troškove povrata robe kod jednostranog raskida ugovora snosi kupac.

Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora dužni ste nas o tome obavijestiti prije isteka roka nedvosmislenom izjavom poslanu poštom na adresu: Kermek d.o.o., Neumannova 3, 40 000 Čakovec ili na email: kermek@kermek.com

U izjavi obavezno navedite ime i prezime, adresu, broj telefona ili mobitela, email adresu, broj računa. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed. Ukoliko jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i pregledana.

Povrat robe možete izvršiti u bilo kojoj poslovnici Kermek d.o.o. ili je putem dostavne službe možete poslati na adresu: Kermek d.o.o., Neumannova 3, 40 000 Čakovec.

Molimo da povrat izvršite najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

Izravne troškove povrata robe snosite sami.

Prilikom povrata kupac je dužan robu zaštititi i zapakirati na način kako je ista i dostavljena.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe.

U slučaju da kupac bez razloga (nisu vidljiva oštećenja na proizvodu i/ili ambalaži) odbije zaprimiti naručenu robu Kermek d.o.o. ima pravo zadržati izravne troškove povrata robe.

Zamjena robe moguća je samo u slučaju da je roba oštećena u transportu ili se radi o robi sa greškom.

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju da je:

- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču tj. kupac nema pravo na raskid ugovora čiji je predmet roba po narudžbi van lagerskog programa Kermek d.o.o. odnosno ako se radi o rezanoj robi (tepisoni, staze, topli podovi, PVC podovi)

- predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

- predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima


Podnošenje prigovora

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14) kupac ima pravo uputiti prigovor na robu i usluge prodavatelju u pisanoj formi. Prigovor se podnosi na slijedeći način:

Elektroničkom poštom na adresu: kermek@kermek.com
Putem pošte na adresu: Kermek d.o.o., Neumannova 3, 40 000 Čakovec

Preporučamo da za podnošenje prigovora/reklamacije preuzmete obrazac dostupan na dolje navedenoj poveznici:

Obrazac za podnošenje prigovora

Na Vaš prigovor odgovorit ćemo najkasnije u roku od 15 radnih dana od zaprimanja. Molimo Vas da u prigovoru obavezno navedete kontakt podatke kako bismo Vam mogli poslati pismeni odgovor.


Politika privatnosti

Dobrodošli na Web stranicu tvrtke KERMEK d.o.o. KERMEK se zalaže za Vaša prava privatnosti u online svijetu te je posvećen transparentnosti o tehnologijama koje koristi. Sukladno čl. 12, 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., ovim putem Vam pružamo osnovne informacije o tome tko je voditelj obrade, tko su primatelji podataka (osobe kojima se sukladno ugovoru i zakonskim odredbama prosljeđuju podaci), koje osobne podatke obrađujemo, u koje svrhe i koliko dugo podatke čuvamo. Sve osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom, Zakonom o provedbi Opće uredbe i drugim primjenjivim propisima.

Prikupljanje i upotreba osobnih podataka

Osobne zadatke obrađujemo u različite svrhe:

Radi pružanja usluge koju ste zatražili

Kada naručujete proizvode putem interneta, prikupljamo podatke o vašem identitetu, podatke za kontakt, podatke za slanje pošiljke, podatke o plaćanju i druge podatke koji su nužni za provedbu transakcije. Na našoj web stranici možete i izraditi račun radi lakše interakcije s nama.

Radi ostvarenja naših poslovnih potreba

Možete posjetiti web stranicu, a da ne otkrijete mnogo podataka o sebi. Međutim, naši poslužitelji automatski zapisuju tehničke podatke o posjetiteljima radi pravilnog prikazivanja naše web stranice, u sigurnosne svrhe i za upotrebu u analizi performansi naše web stranice. Osobne podatke koje prikupimo upotrebljavamo i u interne svrhe kao što su poboljšanje naših proizvoda i promidžbe, upravljanje računima klijenata, stjecanje saznanja o potrebama naših klijenata te kontaktiranje s klijentima u svrhe istraživanja i informiranja. Vaše osobne podatke možemo upotrebljavati u kontekstu korporativne transakcije i za zaštitu naših prava ili vlasništva, za provedbu naših uvjeta upotrebe i pravnih obavijesti te za uspostavu, ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva.

Radi ispunjavanja naših zakonskih obveza

Obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo ispunili porezne, računovodstvene i druge zakonske obveze, primjerice, u kontekstu komercijalnih transakcija. Osim toga, obrađujemo vaše osobne podatke kada je to propisano zakonom ili kada nas na to obvezuje sudska odluka ili druga obvezujuća odluka.

Uz Vašu privolu

U nekim okolnostima možemo zatražiti vašu privolu za obradu vaših osobnih podataka. To činimo, primjerice, za upotrebu određenih kolačića; za upotrebu vaše adrese e-pošte u oglašivačke svrhe. Uvijek ćete imati mogućnost povlačenja te privole. Osim toga, možete dobrovoljno pružiti osobne podatke uključujući, kada je primjenjivo: svoje ime, podatke za kontakt (broj telefona, adresu e-pošte i adresu), datum rođenja, naziv radnog mjesta, imena i podatke za kontakt prijatelja i članova obitelji, hobije, područja koja vas zanimaju, članstvo u strukovnim udruženjima, sklonosti prema određenim markama i proizvodima, izvor upućivanja. Pružate li podatke o prijateljima i članovima obitelji, suglasni ste da ćete tim osobama dostaviti ova pravila o privatnosti i dobiti njihovu privolu za pružanje podataka. Ako ste mlađi od 16 godina, ne smijete nam pružati osobne podatke ako prije toga niste dobili privolu ili odobrenje roditelja ili skrbnika. Nećemo upotrebljavati ni dijeliti vaše osobne podatke u svrhe koje nisu povezane s onima koje su opisane u ovim pravilima o privatnosti, a da vas o tome ne obavijestimo i, kada je potrebno, ponudimo vam da odlučite smijemo li upotrebljavati vaše osobne podatke na taj drugi način.

Dijeljenje podataka

Možemo dijeliti Vaše osobne podatke u prethodno navedene svrhe s:

drugim subjektima, pružateljima usluga koji su povezani s radom ove web stranice i našeg poduzeća, pružanjem usluga povezanih s tehnologijom, obradom i odobrenjem plaćanja te distribucijom promidžbenih materijala; javnim tijelima, državnim regulatornim tijelima ili drugim službenicima zaduženim za provedbu zakona te sudovima, kako je propisano ili dopušteno zakonom ili kada nas na to obvezuje obvezujući nalog; i ostalim trećim stranama koje su povezane s restrukturiranjem poduzeća. Kada dijelimo vaše osobne podatke sa subjektima koji se nalaze u državama izvan EGP-a ili Švicarske koje ne pružaju jednaku razinu zaštite podataka, uspostavit ćemo ugovorna jamstva u skladu s mjerodavnim zakonom o zaštiti podataka. Ako želite zatražiti više informacija, obratite nam se koristeći se podacima za kontakt navedenima u nastavku.

Sigurnost podataka

Održavamo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Nažalost, nijedan sustav informacijske sigurnosti ne može biti 100 % siguran. Slijedom toga, iako nastojimo zaštititi vaše osobne podatke, ne možemo osigurati ni jamčiti da će osobni podaci biti sigurni od nepredvidljivog gubitka ni neovlaštenog pristupa.

Vaša prava

U svakom trenutku posjetitelji ove web stranice imaju sljedeća prava:

- pravo na pristup podacima i uvid u podatke

- pravo na informiranost o obradi osobnih podataka

- pravo na prenosivost podataka

- pravo na povlačenje privole

- pravo na podnošenje prigovora

- pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni

- pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Podaci za kontakt na koje možete poslati svoj zahtjev navedeni su u nastavku: zastitaprivatnosti@kermek.com

Cjelovitost podataka

Poduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da osobni podaci koje prikupljamo budu relevantni za svrhe u koje će se upotrebljavati, da budu pouzdani za svoju namjenu te da budu točni, potpuni i aktualni. Međutim, u nekim se slučajevima moramo oslanjati na pojedinačne korisnike da nam pruže osobne podatke i održavaju njihovu točnost. Vi ste odgovorni osigurati ažurnost i točnost svojih podataka kada nam ih pružate te kada vam naše usluge nude alate za održavanje tih podataka.

Zadržavanje osobnih podataka

Zadržavat ćemo osobne podatke samo onoliko koliko je propisano mjerodavnim zakonom, odnosno onoliko koliko je nužno za namjene za koje se podaci obrađuju. Izbrisat ćemo osobne podatke kada nam više ne budu trebali, a u svakom slučaju po isteku najdužeg roka za pohranu koji je propisan mjerodavnim zakonom.

Poveznice na druge web stranice

Prakse zaštite privatnosti koje su navedene u ovim pravilima o privatnosti odnose se samo na ovu web stranicu i druge navedene aktivnosti. Druge web stranice koje uređuju treće strane mogu primjenjivati drugačiju politiku. Kliknete li poveznicu na drugu web stranicu kojima upravljaju treće strane ili ih na neki drugi način posjetite, pregledajte pravila o privatnosti objavljena na njima. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim web stranicama i nismo odgovorni za pravila i prakse kojima se služe treće strane.

Kontaktirajte nas

Ako imate nedoumica ili pritužbi o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na: zastitaprivatnosti@kermek.com ili na kristijan.sobocan@kermek.com

Ako imate pitanja o ovim pravilima o privatnosti ili o našim praksama zaštite privatnosti, obratite nam se na: zastitaprivatnosti@kermek.com 

Ako smatrate da vaša pritužba nije riješena na odgovarajući način, imate pravo obratiti se Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Dodatne informacije oko isključivanja kolačića

Više informacija o kolačićima možete pronaći na sljedećim poveznicama:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

http://www.aboutads.info/choices/